Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Zorg voor een goede administratie bij mestscheiding
Datum: 10-01-2013
Categorie:
 
Er moet ook gelet worden op het gebruik van de juiste werkingscoëfficiënt.
 
Volledig verhaal

Indien u mestscheiding op uw bedrijf toepast, is het noodzakelijk hiervan een goede administratie bij te houden en deze gedurende vijf jaar te bewaren. De volgende gegevens moeten vastgelegd worden:

  • Methode van bewerking of verwerking.
  • Datum bewerking of verwerking.
  • De hoeveelheid bewerkte of verwerkte dierlijke mest.
  • De hoeveelheid, aard en samenstelling van de stoffen die u samen met de dierlijke mest bewerkt of verwerkt.
  • De hoeveelheid en samenstelling van de eindproducten van de bewerking of verwerking. Maak daar een zo goed mogelijke inschatting van.

Werkingscoëfficiënt
Bij het gebruik van meststoffen rekent de mestwetgeving voor de totale stikstofgebruiksnorm met de werkzame stikstof (werkingscoëfficiënt). Voor dierlijke meststoffen is deze lager dan 100%. Indien u als de eindproducten op uw eigen bedrijf gebruikt, moet u rekening houden met de juiste werkingscoëfficiënt. De werkingscoëfficiënten zijn te vinden in de tabellenbrochure. Zo geldt voor de dunne fractie een werkingscoëfficiënt van 80%. Indien u de dunne fractie weer mengt met drijfmest (werkingscoëfficiënt van 45% tot 70, afhankelijk van een aantal criteria), moet u voor het gehele mengsel rekenen met een werkingscoëfficiënt van 80%. Een hogere werkingscoëfficiënt heeft tot gevolg dat de ruimte voor stikstofkunstmest afneemt.

 
Printer vriendelijke pagina