Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Nieuwe technieken voor emissiereductie ammoniak en fijn stof toegestaan
Datum: 25-10-2012
Categorie:
 
Nieuwe technieken opgenomen in Regeling ammoniak en veehouderij, zodat deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
 
Volledig verhaal

Onlangs is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd, welke op 25 oktober 2012 is ingegaan. De belangrijkste wijzigingen betreffen een aanvulling van de regeling met een aantal nieuwe huisvestingssystemen en een nieuw systeem voor de reductie van fijn stof.

Er zijn vier nieuwe systemen voor de melkveehouderij opgenomen:

  • een ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis;
  • een ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis;
  • een ligboxenstal voorzien van een roostervloer met hellende groeven voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten;
  • een mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem.

Verder is er een warmtewisselaar voor de reductie van de emissie van fijn stof opgenomen, welke kan worden toegepast in de pluimveehouderij. Daarnaast zijn alle acht gecombineerde luchtwassers voor de hoofdcategorie varkens nu ook beschikbaar voor de diercategorie vleeskalveren.

De gegevens uit de Rav worden gebruikt bij de verlening van milieuvergunningen aan veehouderijen. Door het opnemen van deze nieuwe, innovatieve technieken in de Rav kunnen deze worden vergund en daardoor ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. De gewijzigde Rav is vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op vergunningaanvragen die op of na die datum worden ingediend.

Evenals bij vorige wijzingen van de Rav is ook nu weer afgezien van het opnemen van bijzonder overgangsrecht. Dit vanwege het uitgangspunt dat bij een beslissing op een aanvraag om een milieuvergunning de meest recente milieutechnische inzichten moeten worden toegepast. Gezien de huidige jurisprudentie, betekent het afzien van overgangsrecht, dat de gewijzigde Rav ook moet worden toegepast op vóór die datum ingediende aanvragen, waarop het bevoegd gezag op de datum van inwerkingtreding nog een beslissing moet nemen.
 

 
Printer vriendelijke pagina