Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Weiden van schapen bij derden
Datum: 04-10-2012
Categorie:
 
Het weiden van schapen bij derden is mogelijk via uitscharen of de tijdelijke overdracht van grond.
 
Volledig verhaal

Voor het (tijdelijk) weiden van schapen bij derden zijn er twee mogelijkheden:
- uitscharen;
- gebruik grond tijdelijk overdragen.

Uitscharen
In dit geval schaart de schapenhouder de dieren uit en doet hij een melding in het I.&R.-systeem. De inschaarder (tijdelijk houder) doet een aanvoermelding. De inschaarder moet dus een UBN hebben voor de diersoort schapen en geiten. Deze UBN-registratie kan gewijzigd worden via Mijn Dossier. De inschaarder moet over voldoende mestplaatsingsruimte beschikken.

Gebruik grond tijdelijk overdragen
In dit geval behoort het perceel grond tijdelijk tot het UBN-nummer van de schapenhouder. De schapen blijven staan op het UBN-nummer van de schapenhouder. Er mogen geen andere dieren op het perceel lopen. De grondgebruikswijziging moet in de administratie worden opgenomen. Wijzigingen in het grondgebruik tussen 15 mei en 1 november moeten binnen 30 dagen gemeld worden aan Dienst Regelingen. De schapenhouder moet in dit geval over voldoende mestplaatsingsruimte beschikken. Deze ruimte wordt bepaald op basis van de grond die hij op 15 mei in gebruik heeft en opgegeven heeft bij de Gecombineerde opgave. Het tijdelijk in gebruik nemen van grond na 15 mei leidt niet tot een grotere mestplaatsingsruimte.

Let op: bij deelname aan subsidieregelingen kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 
Printer vriendelijke pagina