Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Publicatie definitieve versie Handreiking bedrijfsspecifieke excretie.
Datum: 17-07-2006
Categorie:
 
<P>Het ministerie van LNV heeft de definitieve versie van de bedrijfsspecifieke excretie gepubliceerd. In deze handreiking wordt aangegeven op welke manier een melkveehouderijbedrijf zijn bedrijfsspecifieke excretie kan berekenen.</P>
 
Volledig verhaal

Het ministerie van LNV heeft de definitieve versie van de bedrijfsspecifieke excretie gepubliceerd. In deze handreiking wordt aangegeven op welke manier een melkveehouderijbedrijf zijn bedrijfsspecifieke excretie kan berekenen.
Met deze handreiking hebt u als melkveehouder de keuze om te kiezen voor een forfaitaire excretienorm of een eigen bedrijfsspecifieke excretienorm. Voor bedrijven met een intensieve veebezetting is het  berekenen van een bedrijfspecifieke excretienorm aantrekkelijk. Veelal komt de excretie van deze berekening lager uit dan het forfait. Hierdoor kan er bespaart worden op de mestafzetkosten.
Het Ministerie van LNV had op 13 april al een voorlopige versie gepubliceerd. De definitieve versie is heeft een aantal wijzigingen ondergaan ten opzichte van de huidige definitieve versie. De verschillen zijn ondermeer:
- Bijlage 1 ‘Protocol voor bemonstering en registratie van voeders op het bedrijf’ zijn enkele kleine tekstuele punten aangepast.
- Voor de bemonstering en registratie van kuilen die in de eerste helft van 2006 deels of geheel zijn vervoederd gelden aanvullende aanwijzingen. Als de plaats van de kuil en het oorspronkelijke volume en gewicht niet direct zijn bepaald, moeten deze door de veehouder of de monsternemer zo goed mogelijk worden gereconstrueerd. Deze reconstructie moet uiterlijk 11 augustus 2006 zijn uitgevoerd. Zie voor de verdere aanvullende aanwijzingen het protocol bijlage 1 bij de Handreiking. 
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin verzocht wordt een correctiefactor van 95% toe te passen bij de bedrijfsspecifieke excretie. De uitvoering van deze motie wordt bij de controle op de gebruiksnormen door Dienst Regelingen en door de Algemene Inspectiedienst toegepast. De correctiefactor is daarom niet opgenomen in deze Handreiking.

 Link naar:

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie, versie 14 juli 2006

 
Printer vriendelijke pagina