Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Strengere maatregelen om antibioticagebruik te verlagen
Datum: 07-06-2012
Categorie:
 
In de varkens-, vleeskuiken-, kalver- en melkveehouderij mogen antibiotica uitsluitend worden toegediend door de dierenarts. Hier mag alleen onder strikte voorwaarden vanaf worden geweken.
 
Volledig verhaal

Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om het antibioticagebruik in de veehouderij te verlagen. Aanleiding hiervoor vormen de resultaten van onderzoeken uit 2010 en 2011 in de vleeskuiken- en blankvleeskalverhouderij. Uit die onderzoeken blijkt dat er op grote schaal antibiotica niet zorgvuldig en niet restrictief wordt toegediend.

De volgende maatregelen zullen worden genomen:

  • Antibiotica mogen in de varkens-, vleeskuiken-, kalver- en melkveehouderij uitsluitend worden toegediend door een dierenarts. Op het bedrijf mogen deze middelen niet aanwezig zijn. Onder strikte en toetsbare voorwaarden mag de veehouder zelf antibiotica toedienen en in voorraad hebben. Daartoe moeten veehouder en dierenarts een overeenkomst afsluiten, welke aangemeld moeten worden bij de NVWA. Andere sectoren komen later aan de orde.  De nieuwe regeling zal naar verwachting deze zomer worden gepubliceerd met een overgangsregeling tot begin 2013.
  • Toezicht, handhaving en sanctionering worden aangescherpt. Te denken valt daarbij onder meer aan het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang), het wegnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel of het stilleggen van een bedrijf.
  • Als de NVWA aanvullende controles (hercontroles) moet uitvoeren, zullen de kosten voor rekening van de veehouder komen.
  • De resultaten van controles op zorgvuldig antibioticagebruik zullen via de website van de NVWA openbaar gemaakt worden.
  • Op grond van productschapverordeningen van najaar 2011 zijn veehouders al verplicht om de leveringen van antibiotica centraal te registreren. De productschappen zullen gegevens van veelgebruikers melden aan de NVWA. Ook gegevens van bedrijven die geen of nauwelijks antibioticagebruik registreren, die een plotselinge daling in het antibioticagebruik laten zien of veehouders die erg vaak van dierenarts wisselen zal de NVWA gebruiken voor risicogericht toezicht.
 
Printer vriendelijke pagina