Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Verkoopwinst grond alsnog belast
Datum: 29-03-2012
Categorie:
 
Perceel grond bleef ook na staking ondernemingsvermogen.
 
Volledig verhaal

Een landbouwer exploiteerde een agrarische onderneming, welke op 29 september 2004 gestaakt werd. De bedrijfsgebouwen, ondergrond en cultuurgrond werden verkocht aan derden met uitzondering van een perceel grond van ruim 7 hectare. Dit perceel werd vanaf het moment van staking aangegeven in box 3. In 2006 werd deze grond voor € 520.000 hectare verkocht ten behoeve van de aanleg van een landgoed.

Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelde de belastinginspecteur dat de grond na staking ondernemingsvermogen was gebleven, omdat de landbouwer al in 2002 was gestart met de realisatie van het landgoed.

Volgens het Gerechtshof dienen in het algemeen bedrijfsgoederen bij staking van een onderneming overgebracht te worden naar het privévermogen. Indien een bedrijfsgoed wordt aangehouden in afwachting van een geschikt moment van verkoop, blijft het wel ondernemingsvermogen. In dit geval toonde de inspecteur met verschillende bewijsstukken als telefoonnotities en krantenberichten aan dat de realisatie van het landgoed gestart was voor het moment van staking. Het Gerechtshof achtte het aannemelijk dat de landbouwer de grond had aangehouden in afwachting van een geschikt moment van verkoop, waardoor de grond ondernemingsvermogen was gebleven.

Het gelijk was daarmee aan de inspecteur en het Hof verklaarde het hoger beroep van de landbouwer ongegrond. Gevolg was dat de landbouwer inkomstenbelasting diende te betalen over het verschil tussen de verkoopopbrengst en de waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB). Deze waarde bedroeg € 245.000. Er diende daarom belasting betaald te worden over een bedrag van € 275.000.

 
Printer vriendelijke pagina