Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Wijzigingen Gecombineerde opgave 2012
Datum: 08-03-2012
Categorie:
 
GPS-metingen kunnen gebruikt worden bij opgeven en intekenen van percelen.
 
Volledig verhaal

In de periode 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde opgave weer ingediend worden. De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2012 zijn:

  • Als een gewasperceel of landschapselement ook door een andere landbouwer wordt opgegeven bij de Gecombineerde opgave ontvangen beide landbouwers een e-mail met de vraag of de opgave wel juist is.
  • Het is mogelijk om GPS-metingen te gebruiken als hulpmiddel bij het opgeven en intekenen van percelen. De GPS-apparatuur moet voldoen aan bepaalde specificaties. De controle van Dienst Regelingen of er bij de opgegeven gewaspercelen geen niet-beteelbare oppervlakten zijn meegenomen wijzigt hierdoor niet.
  • Windhagen met een maximale breedte van twee meter rondom fruitpercelen om de emissie van bestrijdingsmiddelen naar sloten te voorkomen en om fruitbomen te beschermen tegen wind tellen mee met de beteelbare oppervlakte. Deze hagen zijn noodzakelijk voor de teelt.
  • In 2012 worden vijf GLB-subsidies ontkoppeld en opgenomen in de toeslagrechten. Dit betreft de steun voor zetmeelaardappelen, de evenwichtspremie voor zetmeel, de steun voor zaaizaad van vezelvlas, de verwerkingssteun voor vezelvlas en hennep en de verwerkingssteun voor gedroogde voedergewassen. De referentiegegevens worden vermeld in Mijn Dossier. De bijbehorende referentiebedragen zijn nog niet volledig bekend. De ontkoppeling heeft tot gevolg dat de waarde van de bestaande toeslagrechten worden verhoogd. In sommige gevallen zullen nieuwe toeslagrechten worden toegekend.
  • Er kan geen aanvraag meer ingediend worden voor de subsidie Tegemoetkoming verbetering dierenwelzijn.
  • De aantallen schapen, geiten en runderen die op 1 april 2012 op het UBN-nummer geregistreerd staan worden vermeld in de opgave. Deze moeten vervolgens nog wel verdeeld worden over de verschillende diercategorieën.

De Gecombineerde opgave is in eerste instantie van belang voor de uitbetaling van toeslagrechten en de registratie van grond voor de mestwetgeving. De Gecombineerde opgave wordt echter door Dienst Regelingen ook steeds meer gebruikt voor de controle op de naleving van de mestwetgeving.

 
Printer vriendelijke pagina