Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Hogere stikstofnorm bij volledig maaien geldt niet voor tijdelijk grasland
Datum: 23-02-2012
Categorie:
 
Voor de stikstofgebruiksnorm is het van belang of er sprake is van blijvend of tijdelijk grasland.
 
Volledig verhaal

Bij de stikstofgebruiksnorm voor grasland wordt verschil gemaakt tussen grasland met beweiden en grasland met volledig maaien. Bij grasland met volledig maaien mag een hogere stikstofgebruiksnorm (klei 350, zand/löss 320 en veen 300) gehanteerd worden dan voor grasland met beweiden (klei 310, zand/löss 250 en veen 265). Of grasland als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien moet worden gezien moet op bedrijfsniveau en niet op perceelsniveau bepaald worden.

In een procedure in verband met een opgelegde mestboete stelt Dienst Regelingen echter dat bovengenoemd onderscheid alleen van toepassing is op blijvend grasland. Onder blijvend grasland wordt verstaan grasland dat voor tenminste vijf jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen. Bij tijdelijk grasland wat gedurende het gehele jaar beteeld wordt met gras moet gerekend worden met de volgende stikstofgebruiksnorm (ongeacht of er beweid of volledig gemaaid wordt): klei 310, zand/löss 250 en veen 300.

De betreffende veehouder in genoemde procedure kreeg een waarschuwing, omdat hij bij de Gecombineerde opgave tijdelijk grasland had opgegeven terwijl hij toch rekende met de hogere stikstofgebruiksnorm voor volledig maaien. Indien hij dit in een ander jaar opnieuw zou toepassen, zou een boete volgen.

Volgens Dienst Regelingen gaat het om de feitelijke situatie. Bepalend is niet alleen welke gewascode (tijdelijk of blijvend grasland) er is opgegeven bij de Gecombineerde opgave, maar ook of deze code terecht toegepast is.

Of het standpunt van Dienst Regelingen juist is, is echter nog maar de vraag. Opvallend is dat Dienst Regelingen niet erg consequent is. In een andere zaak past zij de hogere gebruiksnorm voor grasland met volledig maaien wel toe voor tijdelijk grasland.
 

 
Printer vriendelijke pagina