Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Gratis Betacal voor bietentelers
Datum: 09-02-2012
Categorie:
 
Aanvoer Betacal gaat ten koste van ruimte voor aanvoer dierlijke mest en/of kunstmest.
 
Volledig verhaal

Vanaf dit jaar gaat de Suiker Unie de kalkmeststof Betacal (schuimaarde) gratis aanbieden aan de bietentelers. Indien geen Betacal wordt afgenomen zal vanaf 2013 een bijdrage voor de afzetkosten van Betacal bij de teler in rekening worden gebracht. Deze bijdrage bedraagt € 0,50 per ton bieten.

In het verleden was Betacal deels vrijgesteld voor de mestwetgeving. Nu de hoeveelheden stikstof en fosfaat in Betacal volledig meetellen, is de belangstelling voor de afname van het product flink afgenomen.

De gratis afname gaat gelden naar rato van de hoeveelheid geleverde bieten. Dit deel betreft ongeveer 6%. Wil de teler meer afnemen, dan geldt hiervoor de marktprijs. De kosten van het uitrijden van deze kalkmeststof komen geheel voor de teler.

De aanvoer van Betacal gaat ten koste van de aanvoerruimte van dierlijke mest en/of kunstmest. Hou daarom rekening met deze aanvoer bij het plannen van de aanvoer van meststoffen.

 
Printer vriendelijke pagina