Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Subsidieopenstellingen in januari 2012
Datum: 15-12-2011
Categorie:
 
In januari 2012 wordt de subsidieregeling voor investeringen in duurzame stallen opengesteld. Tevens worden er twee nieuwe subsidieregelingen geopend.
 
Volledig verhaal

Subsidie voor investeringen in duurzame stallen
Deze subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers die willen investeren in huisvesting voor dieren en daarbij verder gaan dan de wettelijke eisen voor dierenwelzijn. De nieuwe of aangepaste stal moet in ieder geval voldoen aan de maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid, arbeidsomstandigheden, landschappelijke inpasbaarheid en economische haalbaarheid. De investering moet innovatief zijn. Houders van melkvee, vleesvee, kalveren, varkens, geiten, schapen, pluimvee (incl. eenden en kalkoenen) en konijnen komen voor deze regeling in aanmerking.

De subsidie bedraagt 40 tot 50% van de meerkosten van de stal, afhankelijk van het moment van afronding van de investering. De meerkosten worden berekend op basis van KWIN-normen.

Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen op een aantal punten ((o.a. welzijn, milieu, arbeidsomstandigheden) met een bijbehorende scoringsfactor. Bij een overschrijding van het budget doordat er meer aanvragen zijn ingediend, worden de aanvragen door de commissie op het aantal punten gerangschikt. De aanvragen met de hoogste punten komen het eerst in aanmerking. De aanvragen zullen daarom voorzien moeten worden van een duidelijke toelichting op de investering. Als al een bouwvergunning (omgevingsvergunning) is aangevraagd (of ontvangen), wordt de aanvraag ook hoger gerangschikt.

Investeringen in landbouwapparatuur met GPS
Bij de regeling Investeringen in landbouwapparatuur met GPS gaat het om een subsidie voor akkerbouwers die GPS-techniek willen toepassen op hun landbouwwerktuig. Nadere voorwaarden worden binnenkort bekend gemaakt.

Investeringen in het verduurzamen van opslagplaatsen
Bij Investeringen in het verduurzamen van opslagplaatsen gaat het om subsidie voor asbestverwijdering, klimaatbeheersing en isolatie. Het gaat om opslag van plantaardige producten in de glastuinbouw, landbouw en fruitsector. Ook bij deze regeling worden de nadere voorwaarden nog bekend gemaakt.

 
Printer vriendelijke pagina