Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: BEX vereist nauwkeurige administratie
Datum: 10-11-2011
Categorie:
 
Geconstateerde tekortkomingen in de BEX-administratie leiden tot verwerping administratie.
 
Volledig verhaal

Veel melkveehouders nemen deel aan de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) en weten daarmee vaak een aanzienlijk voordeel te behalen. Ervaringen met AID-controles leren echter dat er hoge eisen aan de bijbehorende administratie worden gesteld. Bij tekortkomingen leidt dit al gauw tot het standpunt dat de uitgangspunten onjuist zijn en daarmee de betrouwbaarheid van de berekening in het geding is. Met als gevolg dat Dienst Regelingen voor de berekening van de gebruiksnormen uitgaat van de forfaitaire mestproductienormen, waarna meestal blijkt dat de gebruiksnormen zijn overschreden.

Veel gemaakte fouten en tekortkomingen zijn:

  • er worden partijen ruwvoer (bijv. vervoederde stro) niet meegenomen in de berekening;
  • partijen ruwvoer worden niet bemonsterd (najaarskuil, kleine partijen grasbalen);
  • het werkelijke voerrantsoen komt niet overeen met het volgens de BEX-methode berekende rantsoen;
  • er is geen volledige situatieschets van de aanwezige kuilen aanwezig. Handtekeningen van de monsternemer en de veehouder ontbreken;
  • de afmetingen van de kuilen (lengte, breedte, hoogte) worden op het moment van bemonstering onvoldoende vastgelegd;
  • er is geen of geen volledig overzicht aanwezig van de voorraden voer aan het begin en het eind van het jaar. Aanwezige voorraden zijn niet onderbouwd met partijmaten. Het overzicht is niet voorzien van datum en handtekening van de veehouder;
  • de voervoorraden in BEX komen niet overeen met de voervoorraden in de financiële administratie.
 
Printer vriendelijke pagina