Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Landbouwvrijstelling van toepassing bij erfpacht?
Datum: 27-10-2011
Categorie:
 
Fiscus stelt dat landbouwvrijstelling niet van toepassing is over de waardestijging gedurende de erfpachtperiode.
 
Volledig verhaal

Landbouwbedrijven worden steeds groter. Zowel voor de melkvee- als de akkerbouwsector is het noodzakelijk om verder te groeien in de oppervlakte grond. Banken zijn echter minder gretig om financieringen te verstrekken, mede als gevolg van de strengere eisen voor kredietverstrekkingen. Daarom neemt de interesse in erfpachtfinancieringen toe.

Erfpachtfinanciering is een manier om het kapitaal wat in de grond zit, actief te maken. Het kan daarbij gaan om gronden welke aangekocht worden, maar ook om gronden welke reeds in bezit zijn. De beleggingsmaatschappij (bijv. Fagoed, ASR) koopt de blote eigendom van de grond voor veelal 70% van de vrije waarde en verpacht de grond aan de landbouwer (erfpachter). De erfpachter moet het resterende deel van de grond financieren. Jaarlijks betaalt de erfpachter een canon, welke aftrekbaar is van de bedrijfswinst. Deze canon wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de inflatie. Na een periode van minimaal 26 jaar kan de erfpachter de grond terugkopen.

Voordeel van deze constructie is dat op korte termijn een aanzienlijke hoeveelheid liquide middelen wordt verkregen. Ook zijn op korte termijn de jaarlijkse lasten lager. Nadelen van erfpachtfinancieringen zijn dat de waardestijging van de grond bij de belegger terechtkomt en de stijging van de jaarlasten door de indexatie van de canon. Afgewacht moet verder worden of het bij het einde van het erfpachtcontract financieel wel mogelijk is om de grond terug te kopen.

De fiscus dreigt nu een barrière voor de erfpacht op te werpen. Zij stelt zich op het standpunt dat de landbouwvrijstelling niet van toepassing is op de waardevermeerdering van de grond gedurende de periode dat de erfpacht liep. Dit zou betekenen dat als de landbouwer na afloop van de erfpachtperiode de grond terugkoopt en daarna verkoopt aan een derde, de landbouwer af moet rekenen met de fiscus over de waardestijging gedurende de erfpachtperiode. De belastingrechter zal zich nog moeten uitspreken over het standpunt van de fiscus. Het kan nog wel enkele jaren duren voor hier duidelijkheid over komt.

 
Printer vriendelijke pagina